مقره سیلیکونی کششی آویزی 160 / 132

برای دانلود دیتاشیت مقره های پلیمری 160/ 132 کلیک نمایید:

Data sheet 132 – سیلیکونی

 

برای دانلود تاییدیه مقره های پلیمری 160 / 132 کلیک نمایید: