مقره سیلیکونی کششی آویزی 160 / 230

برای دانلود دیتاشیت مقره های پلیمری230/160 کلیک نمایید:

Data sheet 230 – سیلیکونی

 

برای دانلود تاییدیه مقره های پیلیمری 230/160 کلیک نمایید: