مقره سیلیکونی کششی آویزی 160 / 63

برای دانلود دیتاشیت مقره های پلیمری 63/160 کلیک نمایید:

Data sheet 63 – سیلیکونی

 

برای دانلود تاییدیه مقره های پلیمری 63/160 کلیک نمایید: